Δημιουργία σελίδων στα Social Media

Η παρουσία στα social media αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης επικοινωνιακής πολιτικής. Δημιουργούμε επαγγελματικές – επιστημονικές σελίδες σας στα social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Pinterest, Google+ κλπ) και είτε αναλαμβάνουμε την υποστήριξή τους, είτε σας εκπαιδεύουμε για να τα υποστηρίζετε εσείς.

Η ανάρτηση κατάλληλων post με χρήση video, εικόνων, γραφιστικών, animation και πληροφοριών που δεν κουράζουν, με συνέπεια και συνέχεια, έχουν στόχο να  πολλαπλασιάσουν το κοινό που ενημερώνεται για τις ιατρικές σας υπηρεσίες και τις επιστημονικές σας δραστηριότητες και επιτυχίες.