Ιατρική καμπάνια Google Ads

Οι διαφημίσεις Google Ads (Adwords) εμφανίζονται στην αρχική σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης της Google, ύστερα από κάθε αναζήτηση ενός χρήστη.

Δεν εμφανίζονται όμως σε τυχαίες  αναζητήσεις, αλλά σε αναζητήσεις χρηστών σε λέξεις και μικροφράσεις που ταυτίζονται με τις λέξεις και μικροφράσεις που έχει οριστεί να εμφανίζεται η συγκεκριμένη διαφημιστική καμπάνια. Αυτό σημαίνει ότι ο μεν χρήστης βλέπει διαφημίσεις του περιεχομένου που αναζητά και οι συγκεκριμένες διαφημίσεις προβάλλονται στο κοινό που ενδιαφέρεται για το περιεχόμενό τους και αναζητά σχετικές πληροφορίες.

Για να είναι λοιπόν επιτυχημένη μια διαφημιστική καμπάνια adwords έχει μεγάλη σημασία να σχεδιαστεί και να δομηθεί σωστά, με βάση το περιεχόμενο και τους στόχους της ιστοσελίδας που θα προβληθεί, και να καθοριστούν επακριβώς οι λέξεις και μικροφράσεις στις οποίες θα προβάλλεται. Στόχος είναι να επιτύχει το μέγιστο προσδοκόμενο αποτέλεσμα και να αποφευχθεί προσέλκυση μη επιθυμητού κοινού και άσκοπα click = μη ανταποδοτικό κόστος.

Η iservices αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παρακολούθηση – διαχείριση της καμπάνιας Google Ads που χρειάζεται ιατρός ή κλινική ή διαγνωστικό κέντρο για να επιτύχει:

  • Σταθερή ροή στοχευμένου υψηλού αριθμού επισκεπτών στην ιστοσελίδα του και κατά συνέπεια αποτελεσματικότερη ιατρική ενημέρωση ευρύτερου κοινού, αύξηση της φήμης και σημαντική διεύρυνση του αριθμού των επισκεπτών της ιστοσελίδας που θα γνωρίσουν και θα εμπιστευθούν τις ιατρικές υπηρεσίες σας
  • Χαμηλότερο κόστος από άλλες μορφές προβολής αφού οι καμπάνιες Google Ads είναι Pay per Clik, δηλαδή απολύτως ανταποδοτικές.

- Φυσικά οι ιατρικές καμπάνιες Google Ads πρέπει να είναι ενημερωτικές και όχι διαφημιστικές για να μην αντιβαίνουν τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας.

Επίσης η iservices αναλαμβάνει εξειδικευμένα:

  • Την προσαρμογή διαφημιστικής ιατρικής καμπάνιας για κινητά
  • Την δημιουργία διαφημίσεων με κείμενα ή με εικόνες
  • Τον σχεδιασμό και την δημιουργία ιατρικής καμπάνιας video στο Youtube
  • Tον σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παρακολούθηση – διαχείριση της ιατρικής καμπάνιας Google Ads σε στοχευμένο κοινό του εξωτερικού

- Τα αποτελέσματα της καμπάνιας παραδίδονται στον πελάτη με λεπτομερή ανάλυση, στατιστικά στοιχεία και γραφήματα.