Ιατρική καμπάνια σε στοχευμένο κοινό στο εξωτερικό

Η iservices αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παρακολούθηση – διαχείριση καμπάνιας Google Ads που χρειάζεται ιατρός ή κλινική ή διαγνωστικό κέντρο σε στοχευμένο κοινό στο εξωτερικό.

Προηγείται αναλυτική συζήτηση με τον / την ιατρό ή τη Διεύθυνση της κλινικής για τις ιατρικές υπηρεσίες που θα προβληθούν και το κοινό στο οποίο θα απευθυνθεί η καμπάνια προβολής.

Ο στόχος της καμπάνιας είναι τριπλός:

  1. Να γίνουν γνωστές οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται και τα πλεονεκτήματα τους, στο συγκεκριμένο κοινό.
  2. Να διευρυνθεί η φήμη του /της ιατρού ή του ιατρικού κέντρου / κλινικής εκτός των συνόρων
  3. Να πείσει και να προσελκύσει η καμπάνια ασθενείς από τις συγκεκριμένες χώρες και το συγκεκριμένο στοχευμένο κοινό.

- Τα αποτελέσματα της καμπάνιας παραδίδονται στον πελάτη με λεπτομερή ανάλυση, στατιστικά στοιχεία και γραφήματα.